Lassan nem marad olyan technikai elgondols a pr vvel ezeltti sci-fikben, amely ne vlna valsgg.

Olvasd tovbb.
Forrs: Techline.hu